Avís legal

1. Informació legal i acceptació

De conformitat amb la Llei 12/2013 de 13 de juny que regula el comerç i el comerç electrònic així com la Llei 35/2014 del 27 de novembre de serveis de confiança electrònica, en el present Avís Legal regulem l’accés i utilització del lloc web www.andorratelecom.ad (en endavant, “Lloc Web") i de l’aplicació mòbil (en endavant, “Aplicació”) que ANDORRA TELECOM, SAU (en endavant, "ANDORRA TELECOM" o "Nosaltres") posa a disposició dels usuaris d'internet i clients (en endavant, "l'Usuari" o "Usuaris", el “Client” o els “Clients”) amb la finalitat de proporcionar-los informació sobre els nostres serveis i productes oferts, així com possibilitar la contractació d'aquests.

S’entén per usuari la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats del Lloc Web. 

El titular del present Lloc Web i Aplicació és ANDORRA TELECOM, S.A.U. amb domicili social al Principat d’Andorra, c. Mn. Lluís Pujol, 8-14, Santa Coloma, (AD500 Santa Coloma) i amb Número de Registre Tributari A-710646-J, inscrita al Registre de Societats amb número 15522 llibre S-230, folis 221-230 i amb número de Registre de Comerç del Principat d'Andorra 925270 N. 

Pot contactar amb nosaltres, a través del telèfon d’atenció al client 115 o correu electrònic: info@andorratelecom.ad

L’accés i navegació d’un Usuari pel Lloc Web i Aplicació implica l’acceptació sense reserves del present Avís Legal.

ANDORRA TELECOM pot oferir a través del Lloc Web i Aplicació serveis que podran trobar-se sotmesos a unes condicions particulars pròpies sobre les quals s’informarà l’Usuari en cada cas concret. 

Els Usuaris han de llegir atentament aquest Avís Legal, la Política de Privadesa i la Política de Galetes, en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el mateix, ja que aquest pot patir modificacions sense previ avís.

2. Propietat intel·lectual i industrial.

Tots els continguts del Lloc Web i Aplicació, entenent per aquests a títol merament enunciatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, enllaços, continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (d'ara endavant, els "Continguts"), són propietat intel·lectual d’ANDORRA TELECOM o de tercers, sense que puguin entendre cedits a l'Usuari cap dels drets d'explotació reconeguts per la normativa vigent de propietat intel·lectual sobre els mateixos, excepte aquells que resultin estrictament necessaris per a l'ús del Lloc Web i de l’Aplicació.

Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat d’ANDORRA TELECOM o tercers, sense que pugui entendre que l'accés al Lloc Web i/o Aplicació atribueixi cap dret sobre les esmentades marques, noms comercials i / o signes distintius.

3. Condicions d'us del lloc web

L'Usuari s'obliga a fer un ús correcte del Lloc Web i de l’Aplicació de conformitat amb la Legislació andorrana i el present Avís Legal:

•    General:
L'Usuari respondrà davant d’ANDORRA TELECOM o enfront de tercers de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació. Queda expressament prohibit l'ús del Lloc Web i de l’Aplicació amb finalitats lesives de béns o interessos d’ANDORRA TELECOM o de tercers o que de qualsevol altra forma sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, servidors i altres equips informàtics o productes i aplicacions informàtiques d’ANDORRA TELECOM o de tercers. 

•    Continguts
Amb caràcter merament enunciatiu, l'Usuari d'acord amb la legislació vigent haurà d'abstenir-se de reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició, comunicar públicament, transformar o modificar els Continguts excepte en els casos autoritzats en la llei o expressament consentits per ANDORRA TELECOM o per qui ostenti la titularitat dels drets d'explotació si és el cas.

•    Formulari de Recollida de Dades
Sense perjudici del que disposa la clàusula 5 d'aquest Avís Legal, així com en la Política de Privadesa d'aquest Lloc Web i de l’Aplicació, la utilització de determinats serveis o sol·licituds dirigides a ANDORRA TELECOM estan condicionades al previ ompliment del corresponent registre d’Usuari. Tota la informació que faciliti l'Usuari a través dels formularis de la pàgina web i de l’aplicació als efectes anteriors o qualsevol altre haurà de ser veraç. A aquests efectes, l'Usuari garanteix l'autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui i mantindrà la informació facilitada a ANDORRA TELECOM perfectament actualitzada de manera que respongui, en tot moment, a la situació real de l'Usuari. En tot cas serà l'Usuari l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i els perjudicis que causi a ANDORRA TELECOM o a tercers per la informació que faciliti.

4. ACCÉS AL LLOC WEB I CONTRASENYES

L’accés al Lloc Web i Aplicació per part dels Usuaris té caràcter lliure i gratuït. Alguns dels serveis i continguts oferts per ANDORRA TELECOM poden trobar-se subjectes a contractació prèvia del servei i al pagament d’una quantitat de diners en la forma que es determini en les condicions particulars, i en aquest cas es posaran a la seva disposició de manera clara. 

Queda prohibida la contractació de productes a través del Lloc Web per part de menors d’edat, havent d’obtenir degudament i amb anterioritat, el consentiment dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats com a responsables dels actes que duguin a terme els menors al seu càrrec.

Si per a la utilització d’un servei en el Lloc Web i/o Aplicació, l’Usuari hagués de procedir al seu registre, aquest serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Si a conseqüència del registre, es dota a l’Usuari d’una contrasenya, aquest es compromet a fer un ús diligent i a mantenir en secret la contrasenya per a accedir a aquests serveis. Els Usuaris són responsables de l’adequada custòdia i confidencialitat de qualsevol identificadors i/o contrasenyes que li siguin subministrades per ANDORRA TELECOM i es comprometen a no cedir el seu ús a tercers, ja sigui temporal o permanent, ni a permetre el seu accés a persones alienes. Serà responsabilitat de l’Usuari la utilització dels serveis per qualsevol tercer il·legítim que empri a aquest efecte una contrasenya a causa d’una utilització no diligent o de la pèrdua de la mateixa per l’Usuari.

L’Usuari està obligat a notificar de manera immediata a ANDORRA TELECOM qualsevol fet que permeti l’ús indegut dels identificadors i/o contrasenyes, com ara el robatori, pèrdua, o l’accés no autoritzat a aquests, amb la finalitat de procedir a la seva immediata cancel·lació. Mentre no es comuniquin tals fets, ANDORRA TELECOM quedarà eximida de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’ús indegut dels identificadors i/o contrasenyes per tercers no autoritzats. 

5. LIMITACIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITATS.

ANDORRA TELECOM es compromet a fer els seus millors esforços per a evitar qualsevol error en els continguts que poguessin aparèixer en el Lloc Web i Aplicació. En qualsevol cas, ANDORRA TELECOM estarà exempta de qualsevol responsabilitat derivada d’eventuals errors en els continguts que poguessin aparèixer, sempre que no li siguin imputables. 

Ens reservem el dret a interrompre l'accés al Lloc Web i Aplicació i sense previ avís, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, per problemes de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa fundada.

ANDORRA TELECOM no garanteix que el Lloc Web, Aplicació i el servidor estiguin lliures de virus i no es fa responsable dels possibles errors de seguretat ni dels danys i perjudicis que es puguin derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivat per causes alienes a ANDORRA TELECOM, de retards o bloquejos en l’ús d’aquest sistema electrònic causats per deficiències de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així com també de danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control d’ANDORRA TELECOM.

Així mateix, ANDORRA TELECOM no assumeix cap responsabilitat derivada de la connexió o continguts dels enllaços de tercers als quals es fa referència en el Lloc Web i Aplicació. 

6. ENLLAÇOS DE TERCERS

Tant el Lloc Web com l’Aplicació, poden incloure dispositius tècnics d'enllaç que permeten a l'Usuari accedir a altres pàgines i portals d'Internet (en endavant "Llocs enllaçats"). 

En cap cas, l'existència de Llocs Enllaçats ha de pressuposar l'existència d'acords amb els responsables o titulars dels mateixos, ni la recomanació, promoció o identificació d’ANDORRA TELECOM amb les manifestacions, continguts o serveis oferts.

Els Usuaris que decideixin visitar i/o utilitzar qualsevol dels Llocs Enllaçats, ho faran pel seu compte i risc, i hauran de prendre les mesures de protecció oportunes

7. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

ANDORRA TELECOM adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a garantir la protecció de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tècnica, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats, tot això, conforme al que s’estableix per la normativa andorrana de protecció de dades de caràcter personal.

L’Usuari podrà proporcionar a ANDORRA TELECOM les seves dades de caràcter personal a través dels diferents formularis que a aquest efecte apareixen en el Lloc Web. Aquests formularis incorporen un text legal en matèria de protecció de dades personals que dóna compliment a les exigències establertes en el Reglament Europeu de Protecció de Dades.

De la mateixa manera, ANDORRA TELECOM podrà obtenir dades de caràcter personal originats per la seva navegació i/o ús del Lloc Web i Aplicació, d’acord amb la nostra Política de Privadesa.

Preguem que llegeixi atentament els textos legals, en particular la nostra Política de Privadesa, abans de facilitar les seves dades de caràcter personal. 

8. LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

En el cas que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació del present Avís Legal, serà d’aplicació la legislació andorrana i els jutjats i tribunals del Principat d’Andorra seran els competents en la matèria.

© Andorra Telecom - Tots els drets reservats - Avís legal - Política de cookies - Política de privadesa

Pàgines d’interés

Categories d’interés